From the ICM Challenges Local Theory Us the Present

to the World Research Global Action Society the Future

Continguts

Memòria anual 2022

From the ICM

to the World

Un any de canvis

El 2022 ha estat un any de canvis per a l’Institut de Ciències del Mar (ICM). En Valentí Sallarès ha substituït en el càrrec de director a en Josep Lluís Pelegrí, que havia liderat l’Institut els darrers quatre anys. Entre les fites aconseguides durant aquest període cal destacar l’obtenció, l’any 2020, de l’acreditació com a Centre d’Excel·lència Severo Ochoa, una distinció de màxim prestigi que reconeix l’ICM com a referent internacional i que només tenen una trentena de centres de recerca de tot l’Estat. De fet, l’ICM és l’únic centre de recerca marina que posseeix aquest segell d’excel·lència.

Per respondre millor a la missió de l’Institut de realitzar una recerca d’excel·lència que incorpori el compromís social, aquest canvi de direcció ha vingut acompanyat d’una reestructuració de l’organigrama del centre, que compta ara amb una Sots-direcció d’Estratègia Científica, que inclou una Sots-direcció Adjunta de Serveis Científico-Tècnics, i una nova Sots-direcció de Transferència del Coneixement.

Aquesta darrera té associades una Sots-direcció Adjunta d’Internacionalització i Diplomàcia Científica i una Sots-direcció Adjunta de Cultura Científica Marina que, en conjunt, busquen impulsar una transició cap a un sistema socioeconòmic més sostenible i capaç de millorar el benestar de la societat i del planeta.

Amb tot, la nova direcció vetllarà perquè l’ICM continuï sent un centre de recerca excel·lent, compromès amb la conservació i l’ús sostenible de la vida i dels ecosistemes marins, la mitigació dels impactes derivats dels riscos naturals i l’activitat antropogènica, i l’estudi del paper de l’oceà en la regulació del clima.

Destacats de l'any

 

L’OCEÀ QUE VOLEM

L’any 2022 hem publicat el llibre “L’oceà que volem”, on han participat desenes d'investigadores i investigadors de l’ICM. L’obra es divideix en set capítols dedicats a cadascun dels reptes en què s’organitza la Dècada de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible promoguda per les Nacions Unides (2021-2030): “un oceà net, saludable, productiu, predictible, segur, accessible i inspirador”.

 

CUIDEM DE LA COMUNITAT ICM

Hem apostat pel benestar del personal de la casa amb el llançament del programa d’acompanyament de les persones ‘ICM Cares’ i mitjançant altres iniciatives com el programa de mentoratge MARINA, el d’atracció de talent, les sessions de benvinguda institucional a les noves incorporacions o el pla formatiu i de benestar emocional de l’ICM.

 

L’ANY DE LA CIÈNCIA CIUTADANA

La plataforma de ciència ciutadana més longeva de l’Institut, Observadors del Mar, ha celebrat el seu desè aniversari, alhora que, en l’àmbit europeu, ha arrencat ANERIS, un projecte coordinat des de l’ICM. També cal destacar la posada en marxa els projectes ECS i GUARDEN en què participem de forma destacada.

1
1

Excel·lència

Un any més hem continuat atraient talent, especialment internacional, i generant un nombre creixent de publicacions d’alt impacte.

Durant el 2022 hem mantingut la qualitat dels nostres estudis i continuem sent el centre de recerca marina amb el Nature Index més alt a escala nacional i del Mediterrani.

Així mateix, la Universitat d’Standford ha inclòs 13 persones de la casa en el seu rànquing anual de científiques i científics més influents, que inclou els noms del 2% dels professionals de la recerca més citats del món.

El Nature Index és una classificació centrada en els articles publicats en una reduïda selecció de 82 revistes científiques, seleccionades per un comitè científic independent d’acord amb el seu prestigi. La grandària dels cercles és proporcional a la quantitat de personal.

From Individuals

to Teams

Personal

Una de les fites més rellevants d’aquest any ha estat la incorporació d’un nombre sense precedents de personal científic estable. En aquest sentit, l’ICM incorpora ara vuit científiques i científics titulars, dos professors d’investigació i un investigador científic addicional. A part, nou investigadores i investigadors han obtingut promocions de nivell.

Així mateix, hem continuat apostant per l’atracció de talent jove, investigadores i investigadors novells prometedors que han de liderar la nostra recerca en el futur. En total, durant el 2022 s’han incorporat 11 doctorands i 20 investigadores i investigadors postdoctorals provinents de convocatòries públiques competitives tan exigents com les ajudes Ramon y Cajal, Marie Skłodowska Curie, Juan de la Cierva, o Beatriu de Pinós. També s’han dirigit nombroses tesis doctorals, treballs de fi de grau i de màster.

2022

314
TOTAL

Dones

Homes

Categories

Total Dones Homes

Investigadors/es Senior

75

25

50

Investigadors/es Postdoctorals

50

28

22

Estudiants Predoctorals

48

27

21

Personal Tècnic

101

75

26

Personal Administratiu i de Suport

40

24

16

Premi Ciutat de Barcelona 2022

CARMEN GARCÍA-COMAS & PEDRO CERMEÑO

Pel seu treball en el desenvolupament d’un model de diversificació que explica com ha evolucionat la biodiversitat marina durant els últims 500 milions d’anys.

Formació

En el marc del programa “ICM Cares”, el centre ofereix al seu personal programes de formació i mentoratge per facilitar contribuir al seu desenvolupament laboral i al seu pensament crític i independent.

Durant el 2022 s’ha posat en marxa el programa de mentoratge MARINA, amb 14 parelles de mentors-mentees. El programa de formació ICM Cares, va oferir han realitzat 18 cursos, dels quals s’han beneficiat 129 persones.

També s’han seguit celebrant les tradicionals “Friday Talks”, conferències setmanals en què es comparteixen els últims avenços en ciències marines. Es transmeten en línia i resten disponibles al canal de Youtube de l’ICM.

"Friday Talks"

30
XERRADES
50
Dones
50
Homes

Igualtat

El Grup de Treball d’Igualtat ha implementat el Pla d’Igualtat de Gènere de l’ICM, un document aprovat el 2021 que té per avançar en l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes. El Pla compta amb diverses accions adreçades a impulsar la participació, el reconeixement i les iniciatives de recerca de les dones de l’ICM.

Guia de Comunicació Inclusiva
Un instrument que contribueixi a l’ús de termes i expressions lliures de
sexisme, superant un ús no inclusiu del llenguatge que invisibilitza i discrimina les dones.
Protocol de Prevenció i Detecció d'Assetjament Sexual
Una eina per prevenir, detectar i sancionar qualsevol manifestació d'assetjament sexual o per raó de sexe que tingui lloc al centre, amb persones de referència que tenen el rol d'informar, assessorar i acompanyar davant d'aquests casos.

Entre les accions implementades aquest any destaquen: la creació d’una vicedirecció adjunta d’igualtat; la composició paritària del nou equip directiu de l’Institut; la publicació d’una Guia de Comunicació Inclusiva específica per al centre; la presentació del Protocol de Prevenció i Detecció de Casos d’Assetjament Sexual i per Raó de Sexe adaptat a l’ICM i el nomenament de les persones de referència que atendran aquests casos; així com una declaració institucional de tolerància zero davant la violència de gènere i per raó de sexe.

Finalment, s’ha continuat amb la implementació de bones pràctiques com l’establiment de criteris que garanteixin que l’assignació de fons de les convocatòries internes és sensible al gènere.

Com acció pel "Dia de la Dona i la Nena en la Ciència", vam pintar dos murals amb la col·laboració de l'alumnat d'escoles de la Barceloneta. Els murals reten homenatge a Marta Estrada, Pepita Castellví, Ángeles Alvariño, Lynn Margulis, Sylvia Earle i Rachel Carson, dones que han realitzat aportacions rellevants en l’àmbit de les ciències marines i ambientals. L’obra part de les il·lustracions de l'exposició "dONes: motor de la recerca científica i ambiental".

From Challenges

to Research

Publicacions

Hem continuat augmentant el nombre de publicacions seguint la tendència dels anys anteriors i n'hem mantingut l'impacte. Així mateix, el percentatge de dones que encapçalen l’autoria de les investigacions ha pujat fins el 41%, cada vegada més a prop de la paritat.

309
ARTICLES

Decil 1

Quartil 1

21
Publicacions en revistes de factor d’impacte > 15
Open Access
94
Publicacions en Accés Obert
Ràtio primer autor/a
41
Dones
59
Homes

Publicacions destacades

La multidisciplinarietat és una de les claus dels bons resultats de la recerca de l’ICM. En aquest sentit, el centre compta amb especialistes en la majoria d’àmbits d’investigació oceanogràfica que li permeten dur a terme una recerca capdavantera.

L'estabilitat ambiental de la Terra va facilitar l'explosió de la biodiversitat oceànica

P. Cermeño et al. (2022) Nature

L’estudi presenta un model de diversificació que reconstrueix la història de la diversitat d‘espècies marines des del Càmbric, fa uns 540 milions d’anys, fins ara. Els resultats apunten que la biodiversitat marina actual és conseqüència de llargs períodes d’estabilitat ambiental que van permetre el desenvolupament de hotspots o punts calents de biodiversitat, és a dir, regions amb un gran nombre d’espècies.

Canvis i estabilitat en la història evolutiva dels sistemes sexuals en peixos

S. Pla et al. (2022) Nature Communications

Aquest treball revela que el sistema sexual ancestral dels peixos eren els sexes separats i no l’hermafroditisme, com s’havia proposat. Es tracta de l’estudi més gran fet mai sobre l’evolució dels sistemes sexuals en animals, amb anàlisis de més de 4.600 espècies de peixos de tots els mars del món.

L’escalfament global accelera el cicle de l’aigua, amb conseqüències climàtiques rellevants

E. Olmedo et al. (2022) Scientific Reports

Segons el treball, això podria portar a una desestabilització del sistema climàtic global, una intensificació de les tempestes en zones concretes i una acceleració del desglaç als pols. Una de les causes podria ser l’augment de l’evaporació de l’aigua dels mars i oceans a conseqüència de l’augment de la temperatura, la qual cosa fa que hi hagi més quantitat d’aigua circulant a l’atmosfera en forma de vapor, el 90% de la qual acabarà precipitant de nou al mar.

L’activació del límit de plaques entre Àfrica i la península Ibèrica podria causar grans tsunamis

L. Gómez de la Peña et al. (2022) Nature Communications

El treball defineix per primera vegada la complexa geometria d’aquest sistema de falles actives i avalua la seva potencial capacitat de produir grans terratrèmols que, al seu torn, podrien desencadenar tsunamis devastadors a la costa més occidental del Mediterrani. A causa de la manca de dades, els estudis disponibles fins ara infravaloraven el risc sísmic i de tsunamis del sistema de  falles que constitueix el límit de plaques en aquesta àrea.

Recomanen allunyar els parcs eòlics marins de les zones protegides del Mediterrani

J. Lloret et al. (2022) Science of the total environment

És la principal conclusió d’un estudi amb participació de l’ICM que pren com a cas d’estudi el megaparc eòlic marí projectat a la zona del Cap de Creus i el golf de Roses, on conflueixen vuit àrees marines protegides. El treball alerta dels greus impactes que aquestes instal·lacions poden tenir sobre la biodiversitat marina, el paisatge, la pesca i el turisme.

Les onades de calor marines provoquen esdeveniments de mortalitat massiva recurrents al Mediterrani

J. Garrabou et al. (2022) Global Change Biology

L’estudi prova que, entre els anys 2015 i 2019, aquests esdeveniments van afectar tota la conca mediterrània, incloses les poblacions de més de 50 espècies. Els impactes de les mortalitats es van observar entre la superfície i els 45 metres de fondària, on les onades de calor marines registrades van ser excepcionals, afectant més d’un 90% del Mediterrani.

From Local

to Global

Campanyes oceanogràfiques

El 2022 s’han reactivat del tot les campanyes amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de l’estat de conservació de l’oceà i contribuir a la millora de la seva salut i de la gestió dels recursos que ens proporciona.

En total, les nostres companyes i companys han passat 698 jornades de treball embarcats en 17 campanyes oceanogràfiques i han participat en 878 jornades en campanyes litorals.

1576
JORNADES DE TREBALL AL MAR

Projecció internacional

La creació de la sots-direcció adjunta d’Internacionalització i Diplomàcia Científica ha impulsat les relacions entre l’ICM i altres institucions, especialment a escala internacional, la qual cosa ha contribuït a la projecció del centre a escala global.

TransOcean
L’ICM coordina aquest grup de treball permanent de la xarxa EuroMarine, la principal associació de centres marins a Europa. Està constituït per representants de 13 centres europeus de recerca marina, inclòs el CSIC, i posa el focus en els programes oceànics i transoceànics de la xarxa que per alguna raó es consideren transversals i transformadors.
UN Ocean Conference 2022
L’ICM ha participat en la Conferència de Lisboa 2022 organitzada per les Nacions Unides per impulsar un nou capítol d’acció mundial per a protegir l’oceà en el marc de la Dècada dels Oceans. Hi han assistit més de 7.000 persones de 150 països amb l’objectiu de trobar solucions innovadores per a una gestió més sostenible del planeta blau.

From Ideas

to Facts

Impuls a la transferència

Durant el 2022 hem continuat prioritzant la transferència i la col·laboració amb diferents actors i sectors relacionats amb la recerca marina. En aquest sentit, s’han dut a terme accions de cogovernança amb la ciutadania, diverses empreses i administracions amb l’objectiu de valoritzar i explotar els resultats de les nostres investigacions i contribuir a la millora del benestar de l’oceà i, en última instància, el del planeta.

Creació del Comitè de Transferència
Òrgan consultiu coordinat per la Sots-direcció de Transferència del centre que inclou les Sots-direccions adjuntes de Cultura Científica Marina i Internacionalització. Aquest comitè té la tasca de prendre decisions, coordinar, fer el seguiment i promoure la transferència de coneixement al centre.
Impuls del grup d’impacte i narrativa SOMMA
Grup de treball amb altres centres d'excel·lència per reflexionar sobre l'avaluació de la recerca i definir nous indicadors de transferència que reflecteixin el seu impacte social.
Dues patents
S’han dissenyat dues patents relacionades amb l’àmbit de la cosmètica i la farmacologia desenvolupades en col·laboració amb l’empresa ISDIN que tenen com a finalitat elaborar protocols de primers auxilis basats en evidències científiques en cnidaris.

Projectes destacats

ANERIS

Proposa implementar el nou concepte de “Biologia Marina Operacional” per proporcionar mesures sistemàtiques de monitoratge de la vida oceànica i costanera a llarg termini.

PREP4BLUE

Establirà les bases per cocrear i co-implementar la investigació i innovació necessàries per aconseguir la Missió del programa Horizon Europe “Restaurar els nostres Oceans i Aigües de cara al 2030”. L’ICM participa en diverses tasques, coordinant, a més, la de “xarxes de suport que involucren els ciutadans”.

PTI OCEAN+

Aquesta Plataforma Temàtica Interdisciplinar (PTI) investiga la resposta de l’oceà davant el canvi climàtic. Les seves fites estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament sostenible 13 -‘Acció per al Clima’- i 14 -‘Vida Marina’- de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

Import total dels projectes aconseguits durant el 2022

Pel que fa a finançament provinent d’entitats externes, durant el 2022 hem obtingut resultats excepcionals. Hem aconseguit captar gairebé 15 milions en fons competitius, superant en 3M€ la xifra del 2021. D’aquests 14 milions, la meitat provenen de fonts de finançament competitives internacionals, amb especial rellevància la nostra participació en el programa Horizon Europe.

Creix la nostra capacitat econòmica

Any rere any augmenten els ingressos. L’any 2022, prop del 60% procedeix de fons externs i competitius.

Aquest gràfic mostra l’origen dels ingressos rebuts el 2022. El finançament competitiu prové de projectes competitius, contractes de la indústria i finançament privat. El finançament basal és finançament no competitiu rebut del CSIC.

From Us

to Society

Fomentem la cultura oceànica per involucrar a la societat en la cura de l’oceà.

A l’ICM entenem el foment de la cultura oceànica com a part del nostre compromís social. Per això, el grup de Cultura Científica Marina compta amb una sots-direcció adjunta a través de la qual impulsar el coneixement i l’estima de la ciutadania cap a l’oceà.

DIVULGACIÓ

Pel que fa a les activitats de divulgació destaca la producció del documental Relats del Canvi Global. Capítol I: Delta de l’Ebre, una peça sobre com els habitants del Delta de l’Ebre s’han adaptat als canvis provocats per la crisi climàtica en les darreres dècades.

EDUCACIÓ

Més de 250 alumnes van recórrer el 8 de juny (Dia Mundial de l’Oceà) els carrers del barri de la Barceloneta, convertits per un dia en corrents marins per celebrar la “Gymkhana Oceà Barceloneta”.

A més, el projecte PlànctON ha generat una web interactiva i diversos recursos educatius per aprofundir en el coneixement del invisible món dels microorganismes marins.

CIÈNCIA CIUTADANA

La plataforma de ciència ciutadana més longeva de l’ICM, Observadors del Mar, ha celebrat el seu desè aniversari i es va consolidar com una plataforma de referència amb el suport de centres de investigació marina del CSIC.

La “Biomarató-Platges amb vida” s’ha expandit a Europa i l’Ajuntament de Barcelona ha pogut afegir una capa de peixos al seu Atles de Biodiversitat gràcies a les dades aportades per la plataforma de ciència ciutadana MINKA.

Comunicació

Aquest any hem continuat estant molt presents als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, on ja tenim més de 16.000 seguidors, un 43% més que el 2021.

Aparicions destacades als mitjans

“Where Dalí once painted the Sea, wind turbines are set to rise”

The New York Times

Reportatge que parla dels impactes sobre la biodiversitat marina, el paisatge, la pesca i el turisme que pot tenir la instal·lació de grans parcs eòlics marins en zones protegides de la Mediterrània.

“Els 6.000 quilòmetres de viatge d'una ampolla de vidre a la deriva enmig de l'Atlàntic”

Cadena SER

La història d’un nen de 10 anys de Kentucky (EUA) que va trobar en una platja una ampolla de vidre amb una carta que les nostres investigadores i investigadors havien llençat mesos abans mentre estaven de campanya.

“El corall del mar Mediterrani s'està morint a causa de les onades de calor submarines cada cop més freqüents”

TV3

Reportatge sobre els efectes de les onades de calor marines sobre el corall del Mediterrani.

From the Present

to the Future

Imaginem un futur més sostenible per l’oceà, investiguem i actuem per aconseguir-ho

Els bons resultats obtinguts el 2022 avalen, un cop més, el fet que l’ICM continuï  sent un centre de recerca marina d’excel·lència amb capacitat per emprendre reptes de recerca interdisciplinars tant a escala local com global.

Gran part dels esforços d’enguany s’han destinat al foment de la transferència del coneixement i la tecnologia generats en el sentit més ampli. En aquest sentit, hem reforçat els nostres lligams amb les administracions públiques, però també amb l’empresa privada, i hem continuat fomentant la ciència com a cultura per involucrar la societat en la construcció del futur que volem per a l’oceà.

Totes aquestes accions pretenen donar visibilitat a la recerca de l’Institut, i estem convençudes que ajudaran a millorar els principals indicadors de l’ICM en termes de producció científica, impacte social i econòmic, activitats de formació, visibilitat i captació de talent.

De cara a l’any 2023 continuarem impulsant projectes de recerca de gran envergadura que,  ben segur, tindran un fort impacte en la societat. Entre ells destaquen un nou un sistema d’oceanografia operacional amb dades obertes al servei de tota la comunitat científica i gestora de l’àmbit marí (la branca operacional de l’ICATMAR) o un nou centre de dinamització de la recerca marina obert a la ciutadania i als diferents sectors socials vinculats al mar (Barcelona Mar de Ciència), d’entre altres.

Igualment, s’està treballant intensament per augmentar la nostra presència en iniciatives de gran importància per part del sector empresarial, on tenim el paper de garants de la sostenibilitat (Fundació Bluewave), i tindrem un paper destacat en el que probablement serà l’acte públic més rellevant de l’any 2024 en temes marins (la primera conferència de la Dècada dels Oceans, que tindrà lloc a Barcelona l’abril de 2024).